Referanser

Referanser

Navn Utført arbeid
Roger Grande - Vettre - Tlf: 41432943 Legging av beleggningsstein og bortkjøring av masse.
Torstein Rønaas - Heggedal - Tlf: 977 67 632 Tilkjøring av matjord og leire..
Mukadder Akbay - Drammen - Tlf: 934 09 775 Graving, utbedring av kloakkbrudd, beplantning.
Robert Abelsen - Eiksmarka - Tlf: 41 22 00 16 Drenering rundt hus, tilkjøring-legging av matjord, fjerning av røtter, bortkjøring av masse.
Haakon Utne Kierulf - Skogfaret 25 Haslum Drenering rundt hus, legging av matjord, bortkjøring av masse.
Trode B. Grimeland - Asker - Tlfn: 66 90 58 56 Oppsetting av mur, legging av beleggningstein og kantstein, graving og bortkjøring av masse.
Marianne Melfald - Østerås - Tlf: 67 14 63 63 Planering av hage, Tilkjøring og legging av matjord, legging av ferdigplen.
Leif Andersen - Sandvika - Tlf: 41 10 77 88 Drenering rundt hus, bortkjøring av masse.
Jan Erik Støstad - Bærum - Tlfn: 67 12 28 13 Legging av kantstein, bortkjøring av hage.
Erik Drevsjømoen - Bærums Verk - Tlf: 474 67 434 Graving og bortkjøring, grunnarbeid for garasjen, pigging av fjell, planering av hage.
Lisa Holt - Asker - 930 46 878 Planering av hage, bygging av støttemur og trapp, legging av beleggningstein og skifer, bortkjøring av masse.
Bjørn Ramberg - Drammen Grunnarbeid for betong mur og platting, planering og drenering av hage, bortkjøring av masse.
Paul Bø - Asker - Tlf : 66 90 10 00 Drenering rundt grunnmur, planering, klargjøring av grunnarbeid for legging av heller.
Ole Kristian Rygh - Asker - 908 89 197 Oppsetting av mur, legging av beleggningsstein og kantstein, planering av hage.
Jørgen Gerner - Haslum - Tlfn: 936 41 088 Drenering rundt hus, graving for kjellertrapp, planering og bortkjøring av masse.
Geir Thoresen - Bærum Drenering rundt hus, bortkjøring av masse.
Tom Rune Graarud - Nes terrasse 57 , 1394 Nesbru Graving for basseng og, grunnarbeid til forskaling og støping, bortkjøring av masse.
Sverre Tom Radøy - Nesøya - Tlfn: 990 04 271 Graving og fjerning av oljetanken, planering av hage, levering og legging av matjord.
Karolina Skagen - Stabekk - Tlf: 46 78 37 49 Drenering rundt hus, pigging av betong, planering av hage, bortkjøring av masse.
Rolf Senstad - Vollen - Tlf: 66 79 82 22 Graving, planering av hage,fjerning av røtter og legging av kantstein.
Tore Hilde - Asker - Tlfn: 66 79 08 53 Planering av hage, legging av beleggningsstein, oppsetting av mur, bortkjøring av masse.
Gunnar Østlig - Stabekk - Tlf: 92 81 89 97 Graving og legging av oljetank, tilkjøring av fyllmasse og planering av hage.
Vegard Dalheim Rogn - Haslum - Tlf: 95 74 22 52 Drenering rundt hus, tilkjøring av fyllmasse, utgraving og planering av tomt, graving for tilbygg, pigging av fjell og betong, ryving av tlibygg, bortkjøring av masse.
Jan Fosnæs - Høvik - Tlfn: 67 4 65 00 Planering av hage, legging av kantstein og singel, bortkjøring av masse, levering og legging av matjord.
Atle Einer Østern - Asker- Tlf: 90 97 96 56 Drenering rundt hus, planering av hage, bortkjøring av masse.
Espen Langsrud - Bærum - Tlfn: 995 35 009 Pigging og bortkjøring av fjell og betong, bygging av støttemur, bortkjøring av masse, levering og legging av jord.
Gunhild Vehusheia - Oslo -Tlfn: 458 74 570 Drenering rundt hus, grunnarbeid for platting, planering av hage, bortkjøring av masse.
Thor Thorvaldsen - Gjettum - Tlfn: Grunnarbeid for platting og asfaltering, legging av asfalt, planering av hage og bortkjøring av masse.
Tore Bergvill - Hosle - Tlfn: 982 15 245 Pigging av fjell for å utvide av gårdsplass, grunnarbeid for asfaltering, graving og bortkjøring av masse.
Thore Danielsen - Asker - Tlf: 90 91 89 79 Levering og legging av singel.
Thore Torfinn Teigen - Linnestranda 6, Lier Graving og bortkjøring av masse, grunnarbeid for garasjen.
Henrik Wold - Høvik - Tlf: 67 12 25 82 Graving grøft.
Per Irgens - Vollen - Tlf : 66 79 82 05 Graving, planering av hage, oppsetting av støttemur, legging av beleggningsstein og kantstein, legging av bark, beplantning.
Christian Martin Eckhoff - Bekkestua - Tlf: 952 38 093 Legging av bark, bortkjøring av masse.
Kristine Vik - Oslo - Tlf: 920 23 318 Graving for tilbygg, planering av hage, legging av heller, bortkjøring av masse.
Grete Johansen - Oslo - Tlf: 907 54 720 Planering av hage, legging av heller.
Per Jahre Nilsen - Asker - Tlf: 90 93 14 14 Graving, fjerning av røtter, pigging av fjell.
Merete Haraldsen - Stabekk - Tlf: 41 20 19 23 Graving og planering, klargjøring til asfaltering, oppsetting av mur, tilkjøring av fyllmasse.
Bente F. Brekkhus - Eiksmarka - Tlf: 99 09 69 46 Drenering rundt hus, bortkjøring av masse.
Ingvild Heier - Asker - Tlf: 47 90 04 11 Legging av beleggningsstein, opsetting av støttemur, bygging av trapp.
Unni Lise Briseid - Bærum - Tlfn: 906 90 330 Legging av beleggningsstein og kantstein i hage.
Mirza Fiaz Rasul - Rykkin - Tlfn: 970 46 612 Drenering, graving, bortkjøring og grunnarbeid for tilbygg, pigging av fjell, planering av hage og trefelling.
Roy David Noreng - Bærum - Tlfn: 922 69 550 Bygging av parkeringsplass, oppsetting av mur, legging av brostein, grunnarbeid og asfaltering, planering og bortkjøring av masse.
Ole Tjeldflåt - (Ekeberglia 31C, Høvik ) - E-post: ole.tjeldflaat@elopak.com Bygging av trapp og legging av beleggningsstein.
Lena Bratbak - Asker - Tlfn: 922 38 764 Terrengforming, pigging av fjell, oppsetting av støttemur og bygging av trapp, grunnarbeid for garasje, legging av beleggningstein, skifer og kantstein, levering og legging av jord, montering av hageporten, bortkjøring av masse.
Tore Andre Ølmheim - (Liahagen 28, Asker ) - E-post: tore.olmheim@gmail.com Oppsettng av støttemur, bygging av trapp.
Stig Arne Oma - (Liahagen 26, Asker ) - E-post: sa.321.oma@gmail.com Oppsettng av støttemur, bygging av trapp, planering av hage og terreng, legging av beleggningsstein og kantstein.
Nøtteliten Familiebarnehage- Høvik - Ref. Knut Haugen Tlfn: 922 38 764 Reparering av veien og asfaltering.
Johanne Birkeland - Båstad Terrasse 30, 1387 Asker (E-post: ijbirkeland@gmail.com) Oppsetting av granitt mur.
Jørgen Frøysadal Ravnsborgveien 37, 1395 Hvalstad (E-post: joergenfroeysadal@gmail.com) Drenering av grunnmur, planering av hage, oppsetting av granitt mur, bygging av vei.
Jon Anders Krokstad - Eilins vei 20, 1358 Jar Tlfn: 404 97 409 Drenering av grunnmur, planering av hage.
Audun K. Jahren - Tvetermyra 7, 1344 Haslum (E-post: audun_jahren@yahoo.com) Drenering av grunnmur, planering av hage.