Drenering

 

DRENERING
Korrekt anlagte dreneringsrør og godt drenerende masser rundt grunnmuren er en god forsikring mot fremtidige fuktskader.
DRENSSYSTEMET
Drenssystemet består av to enheter: en vannsamlende del, som består av drenerende masser rundt og under grunnmuren, og en transporterende del som består av drensrør, drenskum og overvannsrør. Korrugerte drensrør er det mest benyttede røret til drenering av grunnmur.
FUNDAMENT
Uansett type drensrør og overvannsrør skal røret legges på et godt avrettet underlag med et fall på minimum 5 cm pr. 10 m (1: 200).

Drensrørene skal legges med perforeringen opp. Grøften skal være så dyp at drensåpningen ligger 20 cm lavere enn kjellergulvet. Det er viktig å huske på at
det alltid skal brukes 90° bend rundt hjørnet.

OMFYLLING

Omfyllingsmassene bør ha en tykkelse på 10 - 15 cm på begge sider av røret.

Omfyllingsmassene skal sikre at røret beholder funksjonsdyktigheten i mange år fremover.

DRENSLEDNINGENS PLASSERING


Avstanden fra overkant gulv i huset til toppen på drensrøret skal være minimum 20 cm ved ledningens høyeste punkt. Ledningene legges med drensåpningene vendt opp. På dobbeltveggede drensrør er det ofte en hvit stripe som viser siden som skal vende opp. Ledningen skal ligge rettlinjet i horisontal- og vertikalplanet.

FORBEREDELSER

Sørg for at grøften rundt grunnmuren ligger godt under kjellergulvet. Jevn bunnen med litt singel/pukk.

SLIK LEGGER DU DRENSRØR

  • Lag grøften så dyp at drensrørets topp på det høyeste punktet ligger 20 cm lavere enn kjellergulvet.
  • Legg et tynt lag med finpukk i grøften. 
  • Legg drensrørene med slisseradene opp og med et fall på minimum 5 cm pr. 10 m (1:200) på et godt avrettet underlag.