Galleri

Bilder av utførtte jobber

Murer

Granitt mur på Torstadåsen 41A
1396 BILLINGSTAD (2018)
Granitt mur på Torstadåsen 41A
1396 BILLINGSTAD (2018)
Granitt mur på Torstadåsen 41A
1396 BILLINGSTAD (2018)
Mur på Gerhard Munthes vei 40
Haslum (2009)
Granitt mur på Liahagen 28
1385 Asker (2015)
Granitt mur på Lilleåsen 24,
Billingstad (2018)
Mur på Sildreveien 43
1352 Kolsås (2015)
Mur på Liahagen 28
1385 Asker (2014)
Mur&steinlegging på Oppsjømarka
57, 1385 Asker (2017)
Mur på Borgentoppen 52,
1388 Borgen
Mur&steinlegging på Gamleringeriksveien
69, 1356 Bekkestua (2015)
Mur på Nedre Båstad vei 1A
1387 Asker
Bygging av trapp og mur på
Grinibråten 1339 Vøyenenga
Mur på Blommenholmveien 22C
Bærum
Kjøiaveien 46,
Asker
Mur på Kullebunnveien 34,
1388 Borgen
Mur på Tjernsrud Plass 4C,
1358 Jar
Mur på Kalkfjellet 47
1387 ASKER

Drenering, pigging, planering, grunnarbeid, asfaltering og gravearbeider

Drenering på Løkebergveien 100
1344 HASLUM
Drenering på Løkebergveien 100
1344 HASLUM
Steinlegging på Østeråskroken 24,
1361 Østerås
Graving, pigging og bortkjøring
på Broveien 15 1397 NESØYA
Graving, pigging og bortkjøring
på Broveien 15 1397 NESØYA
Pigging på på Lilleåsen 24,
1396 Billingstad
Graving, grunnarbeid, bortkjøring og
pigging på Baksteplassen 52 Rykkin
Graving, grunnarbeid, bortkjøring og
pigging på Baksteplassen 52 Rykkin
Graving, grunnarbeid, bortkjøring og
pigging på Baksteplassen 52 Rykkin
Grunnarbeid på Baksteplassen 52
Rykkin
Gravearbeid på Borgentoppen 52,
1388 Asker
Pigging på Otto Valstads vei 49 B,
1395 Hvalstad
Drenering på Undelstad terrasse
31 B, 1387 Asker
Drenering på Ing. Hoels vei 10,
1346 Gjettum
Drenering på Dæliveien 35,
1383 Asker
Drenering på Brynsveien 77b,
Bærum
Grunnarbeid for garasje på
Linnesstranda 6 Gullaug
Grunnarbeid for garasje på
Linnesstranda 6 Gullaug
Grunnarbeid for garasje på
Borgentoppen 52, 1388 Borgen
Grunnarbeid for garasje på
Nadderudveien 65, 1362 HOSLE
Grunnarbeid for garasje på
Nadderudveien 65, 1362 HOSLE
Beplanting/steinlegg./planering
ferdigplen. Lønnåsen 14A Hosle
Beplanting/steinlegg./planering
ferdigplen. Lønnåsen 14A Hosle
Planering/legging av ferdigplen på
Ringveien 17B, 1386 Asker
Mur og asfaltering for parkeringsplass
på Tjernsrud Plass 4C, 1358 Jar
Mur og asfaltering for parkeringsplass
på Tjernsrud Plass 4C, 1358 Jar
Planering og legging av jord på
Tjernsrudveien 37, 1368 Stabekk
Planering på 1358
Jar
Planering på 1358
Jar
Planering og legging av jord
på Skriverveien 9, 1346 Gjettum

Steinlegging

Steinlegging og bygging av trapp
på Ekeberglia 31C, 1363 HØVIK
Steinlegging og bygging av trapp
på Liahagen 26, 1385 Asker
Steinlegging på Liahagen 28,
1385 Asker
Steinlegging på Gerhard Munthes vei 40,
Haslum
Steinlegging på Nedre Frydendal 30,
1384 Asker
Steinlegging på Liahagen 26,
1385 Asker
Steinlegging på Oppsjølia 13A,
1385 Asker
Steinlegging på Borgentoppen 52,
1388 Borgen
Steinlegging på Borgentoppen 52,
1388 Borgen
Steinlegging på Eventyrveien 34,
1391 Vollen
Steinlegging på Nordengkollen 56,
1396 Billingstad
Steinlegging på Østeråskroken 24,
1361 Østerås
Steinlegging på Nordengkollen 56,
1396 Billingstad
Steinlegging på Høymyrveien,
1391 Vollen
Steinlegging på Haldensvingen,
1387 Asker

Trapper

Mur og trapp på Liahagen 28,
1385 Asker
Bygging av trapp på Borgentoppen 52,
1388 Borgen
Steinlegging og bygging av trapp
på Liahagen 26, 1385 Asker
Bygging av trapp på Liahagen 26,
1385 Asker
Bygging av trapp på Borgentoppen 52,
1388 Asker
Steinlegging og Bygging av trapp
på Ekeberglia 31C, 1363 HØVIK
Mur og trapp på Mur på Kullebunnveien
32, 1388 Borgen
Mur og trapp på Blommenholmveien
22 C, Bærum
Bygging av trapp på Øvre Høn terrasse 5,
1384 Asker

Riving, tilkjøring og bortkjøring

Riving på Lokes vei 3 A,
1344 Haslum
Riving på Lokes vei 3 A,
1344 Haslum
Levering og legging av jord på
Skriverveien 9, 1346 Gjettum
Planering og levering av pukk på
på Lokes vei 3 A, 1344 Haslum
Graving og bortkjøring av masse
på Baksteplassen 52 Rykkin
Graving og bortkjøring av masse
på Baksteplassen 52 Rykkin