Galleri

Bilder av utførtte jobber

Grunnarbeid for mur på Sørhalla 10,
1344 Haslum
Granitt mur på Sørhalla 10,
1344 Haslum
Ganitt mur på Sørhalla 10,
1344 Haslum
Mur og trapp på Brendsrudtoppen 152,
1385 Asker
Mur og trapp Brendsrudtoppen 152,
1385 Asker
Mur og asfaltering på Liakollen 9,
1385 Asker
Drenering og planering på Hønskogen 28,
1384 Asker
Drenering og planering på Hønskogen 28,
1384 Asker
Drenering og planering på Hønskogen 28,
1384 Asker
Mur trapp og planering Øvre Høn Terrasse 5,
1384 Asker
Planering og terrenforming på Øvre Høn Terrasse 5,
1384 Asker
Grunnarbeid for steinlegging på Åsly Veien 19B
3023 Drammen
Graving, pigging og bortkjøring på Broveien 15
1397 Nesøya
Beplanting/steinlegg./planering ferdigplen. Lønnåsen 14A
Hosle
Beplanting/steinlegg./planering ferdigplen. Lønnåsen 14A
Hosle
Mur på Sildreveien 43,
1352 Kolsås
Mur&steinlegging på Gamleringeriksveien 69,
1356 Bekkestua
Granitt mur på Torstadåsen 41A
1396 Billingstad
Mur/trapp/beleggs. på Kullebunnveien 34,
1388 Borgen
Steinlegging på Gerhard Munthes vei 40
Haslum
Steinlegging mur på Liahagen 28
1385 Asker
Mur og trapp på Borgentoppen 52,
1388 Asker
Mur på Liahagen 28,
1385 Asker
Steinlegging på Liahagen 26,
1385 Asker
Drenering og planering på Løkebergveien 100,
1344 Haslum
Drenering og planering på Løkebergveien 100,
1344 Haslum
Graving for kjellerdør på Løkebergveien 100,
1384 Haslum
Graving, grunnarbeid, bortkjøring og pigging på Baksteplassen 52
Rykkin
Graving, grunnarbeid, bortkjøring og pigging på Baksteplassen 52
Rykkin
Riving av garasje på Lokes vei 3 A,
1344 Haslum
Grunnarbeid for garasje på Linnesstranda 6
Gullaug
Grunnarbeid for garasje på Borgentoppen 52,
1388 Borgen
Grunnarbeid for garasje på Nadderudveien 65,
1362 Hosle
Mur på Gerhard Munthes vei 40
Haslum
Mur på Liahagen 28,
1385 Asker
Mur på Lilleåsen 24,
1396 Billingstad
Planering/legging av ferdigplen på Ringveien 17B,
1386 Asker
Mur på Blommenholmveien 22C
Blommenholm
Graving, pigging og bortkjøring på Broveien 15
1397 Nesøya
Mur på Nedre Båstad vei 1A
1387 Asker
Mur og steinlegging på Borgentoppen 52,
1388 Asker
Mur for parkeringsplass på Tjernsrud Plass 4C,
1358 Jar
Steinlegging på Nordengkollen 56,
1396 Billingstad
Mur&steinlegging på Oppsjømarka 57,
1385 Asker
Steinlegging på Høymyrveien
1391 Vollen
Steinlegging på Nedre Frydendal 30,
1384 Asker
Røyskattfaret 23,
3033 Drammen
Mur arbeid på Liahagen 22
1385 Asker