Trapper

 

Hvordan er trappeformelen

Høydeforskjellen mellom to trinn heter opptrinn. Inntrinnet er dybden på trappetrinnet målt fra ytterkant til innekant.
Formelen er 1 inntrinn + 2 opptrinn = ca 63 cm.
63 cm er en normal skrittlengde for en voksen person.
Et riktig opptrinn på en utetrapp vil være mellom 14 og 17 cm høyt.
Et opptrinn på 16 cm og et inntrinn på 32 cm gir en god trapp.