Tjenester

Vi utfører:

 • Grunnarbeid
 • Graving
 • Drenering
 • Planering av tomt / terreng
 • Muring
 • Steinlegging
 • Pigging av fjell og betong
 • Asfaltering
 • Betongsaging / Betongkjæring til dør og vindu i mur
 • Riving av gamle garasjer og murer
 • Levering / legging av pukk, subus, singel, matjord og bark
 • Bortkjøring av masse
 • Levering / legging av ferdigplen
Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud.