Mur

 Et godt fundament er grunnlaget for et vellykket resultat for støttemurer.
Støttemursblokkene kan settes direkte på et fundament av godt komprimert grus
eller knust fjell og det må legges nok bak av muren.Man må legges drensrør i 
bakkant av muren.

Man må legge denne på samme nivå som fundamentet. Over denne legges et 
drenerende lag av masser for å unngå vanntrykk som kan føre til at muren kollapser.