Steinlegging

 


Steinlegging, en økende trend

En viktig og stor del av anleggsgartnerens hverdag er steinlegging. Vei- og sentrumsarealer må tåle mye belastning, og det stilles høye krav til utførelse og materialkvalitet. Det i bakhodet skal samtidig et flott utemiljø være avgjørende for rekreasjon i eget hjem eller nærområdet. AK Graveservice ser at huseiere i stadig større grad oppgraderer hagene sine for å oppnå optimal utnyttelse av hageareal og gårdsplass. Grunnen til at mange velger å legge stein til fordel for gruslegge eller asfaltere er at naturstein eller betongstein er et kvalitetsprodukt som harmonerer med naturen og holder seg pent år etter år.

Enkelt å vedlikeholde

Det å velge belegningsstein i sin hage, oppkjørsel eller på firmaets parkeringsplass er en god, estetisk flott, og ikke minst praktisk sak. Vi i anleggsgartnerbransjen ser en økende trend flere og flere velger å legge stein i stede for å bruke andre alternativ som eks grus, asfalt og andre elementer. Steintyper som skifer, heller, brostein og granittstein er populære produkter som er vanlig å se i private hager men også på offentlige plasser. I tillegg så velger mange å belegge innendørs rom som gang og bad i naturstein, noe som bærer preg av et moderne og eksklusivt utseende. Fordelen med å steinlegge er mange. Med å bruke stein i ulik farge på eksempelvis en parkeringsplass kan signaleffekten tydeliggjøres og sikkerheten derfor sikres.

Steinlegging gir helhet

Å steinlegge kan også underbygge et helhetsuttrykk, binde sammen elementer eksempelvis støttemurer, fortau og åpne arealer som innbyr til lek og rekreasjon, i et bysentrum eller i et nabolag. Stenlegging kan være et godt alternativ for en uteplass, grillplass, eller innkjørsel. Området kan få et en ny brukerfunksjon med brostein eller skifter, som er funksjonelt og flott estetisk sett. Flere og flere går fra tre platting og grus til stein da det ofte harmonerer mer med omgivelsene og er i tillegg mer vedlikeholdsvennlig. Når profesjonelle gjør jobben så sørger de samtidig for at grunnen ikke blir en grobunn for ugress, slik at det blir så enkelt som mulig å vedlikeholde for brukeren. En annen ting som er viktig med steinlegging, om det er brostein, heller eller annen type stein, så er grunnarbeidet viktig, ikke bare på tanke med at det kan bli et grosted for ugress, men hvis ikke fagfolk gjør jobben så kan det gå dyre konsekvenser, langt viktigere enn det estetiske perspektiva. Et skikkelig grunnarbeid med drenering av overflatevann før steinen legges er viktig.