Grunnarbeid

 

Grunnarbeidet er veldig viktig for mur, steinlegging og asfalt. Vei og sentrumsarealer må tåle
mye belastning, og det stilles høye krav til utførelse og materialkvalitet.
Noen velger å legge/oppsette belegningsstein/mur selv. Det er noe de fleste kan klare, men resultatet
blir ikke alltid like bra. Uten skikkelig grunnarbeidet holder ikke resultatet seg like fint over tid.
Steinene kan skli ut, og det har lett for å bli "seiker" og spor der vi går/kjører mye.
Vi kan dette med grunnarbeide, vi vet hva som skal til av forsterkninger på de forskjellige steder.
Uansett om du velger å legge steinen selv eller om vi skal gjøre det for deg, er det viktig å prioritere
grunnarbeidet og det kan vi hjelpe deg med.