Terrengforming

 Terrengforming går ut på og få lagd  den profilen som er best egnet til den hagen med hensyn til de elementene som er og vedlikeholdsmessige.