Om Oss

AK Graveservice ble etablert i 2008 og har vi 20 års erfaring innen bransjen. I alle år har firmaet satset på kvalitet og har god kompetanse innen bransjen. Vi har maskin park (2 gravemaskiner og 1 lastebil) i Asker. Vi jobber i samarbeid med Asker og Bærum Transport Sentralen og andre firmaer når vi trenger flere lastebiler for levering og bortkjøring. Vi leverer det meste slik som graving, drenering, muring, steinlegging, pigging, grunnarbeid og levering/legging av pukk, subus, singel, matjord og bark.

 

 

 

 

Google søk, drenere rundt huset, drenering Asker, drenering bærum, graving asker, graving bærum, drenering drammen, graving drammen, støttemur, granitt mur, beleggningsstein, matjor, matjor pris, drenering pris, støpe mur, trapp, granitt trapp, grave kjeller, stein legging, legge stein, heller, fukt i kjeller, levering singel, levering matjord, masse transport, bortkjøring masse, planering av hage, grave entreprenør, graveservice, garasje grunnarbeid, grave hage, grunnarbeid, hvordan drenere huset, , beplanting, plante hekk, tua, gravemaskin time pris, pigging fjell, pigging av fjell, pigging av betong, pigging betonk, kapping av beton, bygge garasje,